I oktober deltok jeg for første gang på Norsk medieforskerlags medieforskerkonferanse, og presenterte et paper «Hva skal vi skrive om videosjappa?». I korte trekk noen argumenter for hvorfor film/medievitere bør begynne å konsentrere seg om video og videodistribusjon, og essensen av det som nå ligger inne hos NTNU som en phd-søknad.

Hva skal vi skrive om videosjappa?