Jeg har jobbet en del med videobutikkene det siste, en veldig viktig kulturinstitusjon som det er skrevet og forsket alt for lite om. Jeg håper at jeg kan få gjort noe med begge deler.

I denne artikkelen i Rushprint prøver jeg å balansere mellom å gi min personlige fortelling om videobutikkene samtidig som jeg prøver å være litt faglig om dens liv og levnet.

Da videobutikken døde

For meg døde videobutikken da vhs-formatet forsvant, skriver Marius Øfsti. Men videobutikken var noe mer enn et mystisk og magisk rom – den ble et viktig sosialt møtested og vekket en gryende filminteresse.

(…)