Det har forekommet at jeg har skrevet sånn vanlig filmvitenskap også. Du vet, sånn som handler om film og filmutrykk og sjanger og sånt.

Denne for eksempel skrev jeg på en eksamen tidlig i masterløpet. Det var veldig gøy. Teksten bærer veldig preg av å være en eksamen, og fortsetter nok at du har sett The Searchers, The Man Who Shot Liberty Valance og The Good, The Bad and The Ugly. Eller kanskje ikke, jeg tror den er fornøyelig lesing uansett.

ford vs leone