Fortalt av en sinna, sinna trødner.

Kristian Moe står for ropingen og etterarbeidet. Jeg var tekniker under opptaket.

Historien om stjernekrigen på Soundcloud