Ny jazzplatevariant til Gutterball Adderley DJ-sett.

Denne gang en variasjon over «Miles Davis and horns»